Styrelse

FemBo

Ekonomisk Förening

Karlskrona

Årsmöte 2018

FemBo drivs som ett föräldrakooperativ i privat regi och det är våra föräldrarna som bildar företagets styrelse.


Styrelse:

Roland Ulvhuvud, ordf.   

Birgitta Magnusson, ledamot          

Wiviann Wilhelmsson, ledamot

Ingemar Johansson, ledamot

Ann-Kristin Daleke, ledamot


Jennie Lewén, föreståndare


Vid frågor och funderingar är Du välkommen att maila

Roland Ulvhuvud eller Jennie Lewén.

Det viktigaste på vårt årsmöte är naturligtvis fika med tårta.

    


_________________________________________________________________________________________________________


FemBo                                Tel.            0455 131 53

Tussilagovägen 3                    Epost        fembo@fembo.se

371 62. Lyckeby