Om FemBo

FemBo

Ekonomisk Förening

Karlskrona

Hösten 1997 samlades våra familjer, som kände varandra genom att vi gått i samma klass eller arbetat tillsammans. Vi hade nu uppnått den ålder att tiden kändes mogen att diskutera ett eget boende. Det framkom snart att de bostadslösningar som stod till buds inte kändes tilltalande. Alla var överens om att vi då "ungdomar", precis som alla andra, skulle få möjlighet att välja vem eller vilka personer vi ville bo tillsammans med och vilka anställda som skulle ge stöd och service. Slutsatsen blev att våra föräldrar började fundera kring möjligheten att starta ett föräldrakooperativ.

 

De inledde med att läsa en studiecirkel i ämnet och gjorde ett antal studiebesök

på boendekooperativ i närliggande län. Nästa steg var att ta kontakt med olika myndigheter. Föräldrarna bjöd in såväl politiker som tjänstemän till möten, där man

bl a diskuterade vart, hur och när boendet skulle byggas. Hur verksamheten skulle finansieras och anställning av personal m m. Efter hand rätades de flesta frågetecknen ut och våren 2001 påbörjades byggandet av lägenheterna med inflyttning senhösten samma år.

Våra lägenhet består av kök, badrum, vardagsrum

och sovalkov. Vi har själva varit med och bestämt inredning och färger på tapeter m.m.I gemensamhetsköket lagas all mat till helgerna,

från fredag kväll till söndag kväll.

Dessa måltider äter man tillsammans i

gemensamhetsdelen.
_________________________________________________________________________________________________________


FemBo                                Tel.            0455 131 53

Tussilagovägen 3                    Epost        fembo@fembo.se

371 62. Lyckeby