Personal

FemBo

Ekonomisk Förening

Karlskrona

Här får vi utbildning i HLR

Hos oss på FemBo jobbar sex fastanställd personal, utöver det arbetar även timanställda vikarier när det ibland uppstår behov av extra personal.


Flera av FemBo:s duktiga personal har varit med sedan startade 2001.

Är Du intresserad av att jobba som

timvikarie hos oss?

Kontakta vår föreståndare Jennie Lewén

Du når henne via:

E-post: jennie.lewen@fembo.se

Tel.nr 0455-131 53

.

_________________________________________________________________________________________________________


FemBo                                Tel.            0455 131 53

Tussilagovägen 3                    Epost        fembo@fembo.se

371 62. Lyckeby